ProPlan

ProPlan er en takplanleggingsprogramvare som enkelt finner den beste tekkeløsningen for ditt prosjekt.

ProPlan er en unik takplanleggingsprogramvare utviklet av Protan. Programvaren spesifiserer hva som kreves av materialer, monteringsløsninger, kvadratmeter takbelegg, isolasjon, festemidler og tilbehør. Den beregner også den optimale utformingen av isolasjon, slik at du oppnår de ønskede U-verdiene og oppfyller gjeldende brannkrav. ProPlan sørger for at kravene til arbeidsbesparelse og miljøvennlighet imøtekommes. Plassering av taksluk anbefales prosjektert sammen med vår ProPlan-avdeling.

ProPlan visualiserer konstruksjonen i 3D. Deretter overføres den til en detaljert spesifikasjon og monteringsplan. Dette gir betydelige tidsbesparelser for montering og logistikk, og avfallsmengden reduseres til et minimum.

ProPlan byr på mange fordeler for arkitekter, konsulenter, entreprenører og byggherrer:

Reduksjon

  • av monteringskostnader
  • av avfall – membranen spesialtilpasses på mål
  • av logistikk-kostnader – membranen spesiallages istedenfor å masseproduseres

Besparelser

  • i gjennomføringstid – gjør det mulig å sette material i bestilling tidligere
  • i prosesseffektivitet – med én enkelt informasjonsplattform

Protans unike verktøy ProPlan er nå tilgjengelig for deg!

Denne programvaren er nå tilgjengelig for alle Protans entreprenører og autoriserte kunder. Programvaren AutoCAD 2013/2014 kreves for å bruke ProPlan og grunnleggende ferdigheter i AutoCAD er avgjørende.

Ønsker du tilgang til ProPlan eller har du noen spørsmål?

Kontakt Protan på e-post: proplan@protan.no

Ønsker du bistand til prosjekteringen? Vennligst følg linken under for mer informasjon om Protans prosjekteringskontor.