ProKalk

ProKalk er et kalkuleringsprogram som kalkulerer og planlegger arbeidsressurser, antall arbeidstimer og materialer, samt oppretter korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel og oversiktlig måte.

Protan benytter verktøyet ProKalk for å gi kunden et korrekt tilbud med nødvendig dokumentasjon i forkant av et prosjekt. Verktøyet er basert på Norsk Standard NS3420 og gjør det mulig å opprette korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel oversiktlig måte.

ProKalk utnytter Protans prissystem og erfaringer til å utarbeide detaljerte materiallister med tilhørende arbeidsoperasjoner, noe som også gjør det mulig å lage presise arbeidsbeskrivelser med tidsplaner. I tillegg kan ProKalk bruke dataene som opprettes i ProPlan, til å beregne og utarbeide spesifikasjoner basert på arkitekttegninger med nøyaktige materialmengder. Dette bidrar til presis beregning av arbeids- og materialmengder for det enkelte prosjekt i anbudsrunden.

Systemet holdes fortløpende oppdatert i forhold til endringer i NS3420 og kan brukes til å opprette flere dokumenter som kreves i tilbudsfasen for et prosjekt. Spesifikasjoner som opprettes av ProKalk, er detaljerte og grundige og gir kunden et enkelt oversiktlig oppsett for prosjektet.