Protan Wall

Vi tilbyr Protan Veggbelegg, en vinyltapet som er spesialutviklet for produksjon av veggpaneler og skillevegger for kontorbygg.

Tapetkomponenten leveres i en rekke farger og overflatestrukturer og kan enkelt tilpasses individuelle behov. Dette gir mange fordeler både ved første gangs bygging og ved senere ombyggingsarbeider. 

Produksjon

Protan Veggbelegg påføres veggmodulene i fabrikk som leveres ferdig til byggeplass. Bruk av prefabrikkerte byggematerialer sikrer kort byggetid, redusert avfallsmengde, og mindre forbruk av puss og sparkel på byggeplassen.

Miljø

Protan Veggbelegg besår av en slitesterk PVC overflate som tåler fukt og inneholder ingen kjemikalier som finnes på norske myndigheters (SFT) OBS-liste over kjemikalier som ikke skal benyttes eller skal fases ut. Produksjonsavfall kan deponeres eller forbrennes i godkjente forbrenningsanlegg. Avgassing er meget ubetydelig. Ved måling av et veggelement (gipsplate + kartong + Protan Veggbelegg) er avgassing i størrelsesorden mindre enn 0,02 mg./m3 ved normal romtemperatur.

Prefabrikkerte systeminnredninger bidrar til en effektiv ressursutnyttelse gjennom lite restavfall i produksjon og på byggeplass og tilpasset transport. Ved rehabilitering kan en stor del av materialene benyttes igjen.

Fordeler ved Protan Veggbelegg

Protan Veggbelegg har kort leveringstid og kan levere store og små bestillingsmengder. Dette gir kunden stor fleksibilitet og trygghet. Vår lange erfaring og spesialkompetanse på vinyltapet gjør oss til en produsent våre kunder stoler på.     

Arkitektonisk utforming

I Nokias hovedkontor i Helsinki, Postbygget og Telenors hovedkontor i Oslo og hos Novo Nordisk i København inngår Protan Veggbelegg som en viktig del av den arkitektoniske utformingen av innemiljøet.

Mange andre steder, som hos J. P: Morgan i Geneve, Arab Monetary Fund i Abu Dhabi og National Bank of Kuwait, er det også levert Protan Veggbelegg til spennende kontorinnredninger.

 

Dokumenter og sertifikater

Trykk HER for Ytelseserklæring (DoP) for Protan Veggbelegg.

Trykk HER for Produktdatablad (PDS) for Protan Veggbelegg.

Trykk HER for Tekniske data for Protan Veggbelegg.

Trykk HER for EC Samsvarserklæring for Protan Veggbelegg.

Trykk HER for EC Samsvarssertifikat utstedt av SINTEF for Protan Veggbelegg.

Trykk HER for Sikkerhetsdatablad (SDS) for Protan Veggbelegg.