Protan SE

Protan SE er et PVC-takbelegg som kan legges på alle typer underlag og alle fasonger og kombinasjoner av tak.

   

Protan SE-serien er et polyesterarmert PVC-takbelegg som brukes til eksponerte takflater. Det kan festes mekanisk eller legges som et vakuumtak.

Takbelegget kan legges på alle typer underlag, både på varme kompaktetak og kalde, luftede tak. Protan SE kan brukes til alle fasonger og kombinasjoner av tak – både flate , skrå og buede.

Protan SE sveises sammen med varmluft.

Tykkelse:
1,2 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Standard bredder:
0,67m
1,0 m
2,0 m

Standard rull-lengde:
Tykkelse 1,2 mm - lengde 20 m
Tykkelse 1,6 mm - lengde 20 m
Tykkelse 1,8 mm - lengde 15 m
Tykkelse 2,0 mm - lengde 15 m

Farger*:
Mørk grå F94
Lys grå F 91
Irrgrønn F41
Rød F12
Hvit/Cool Roof F01
Svart FX9 
 

*Pris varierer avhengig av fargevalg

Branntekniske krav til eksponert taktekking i et byggverk

Taktekkingen skal i Norge og de Nordiske land skal være ubrennbar eller tilfredsstille brannklasse, BROOF(t2) på det underlaget den installeres på.

BROOF(t2)-klassifisering på Protan Takbelegg:

Protan Takbelegg tilfredsstiller brannklasse BROOF(t2) basert på prøving iht. NS-EN1187(del2) og klassifisering iht. NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Type Underlag

Protan SE

EPS

EPS og ≥120g/m2 glassfilt

Nei

Ja

Steinull

Ja

PIR/PUR

Ja

Taktro av tre

Ja

Betong/silikaplate

Ja

Gammelt belegg på EPS

Gammelt belegg og ≥120g/m2 glassfilt   EPS

Nei

Ja

Gammelt belegg på Steinull

Ja

Gammelt belegg på PIR/PUR

Ja

Gammelt belegg på taktro

Ja

Gammelt belegg på betong/silikaplate

Ja

 

Generelt om regler for Brannklassifisering av takbelegg i Europa:

Flyvebrann-testing av takbelegg for klassifisering i Europa skjer etter testmetodene prEN*)1187. Denne er delt i fire deler:

 • prEN1187 del 1, kjent som den tyske branntesten
 • prEN1187 del 2, kjent som den nordiske branntesten
 • prEN1187 del 3, kjent som den franske branntesten
 • prEN1187 del 4, kjent som den britiske branntesten.

*) prEN, hvor pr betyr Preliminary, E-European og N-Norm) Alternativt benyttes også ENV, hvor V står for «Vornorm»

Det er opp til hvert lands myndigheter å bestemme hvilke av de fire delene/metodene som aksepteres. Ved tilfredsstillende testing, kan takbelegget klassifiseres iht. EN13501-5 for det gjeldende underlag det er testet på og får klassifikasjonen:

 • BROOF(t1) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del1,
 • BROOF(t2) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del2,
 • BROOF(t3) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del3,

     eller

 • BROOF(t4) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del4.

 

Ta kontakt med Protan for oversikt over alle aktuelle brannklassifiseringer eller se SINTEF TG nr. 2010

Vi har løsninger for BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) klassifisering på de fleste aktuelle underlag.

 

Selvslukkende

Protan Takbelegg er selvslukkende. Det betyr at Protan Takbelegg ikke bidrar til å spre brann. De fleste andre takbelegg har ikke denne egenskapen.

Sikker tekking uten bruk av åpen flamme

Protan Takbelegg skjøtes med varmluft. Dette er en sikker tekkemetode som tilfredsstiller forsikringsbransjens nye sikkerhetsforskrifter som ble innført 1.1.2015.

Bruk av gass med åpen flamme er som hovedregel forbudt.

For mer informasjon om de nye sikkerhetsforskriftene trykk HER.

 

Protan har produsert PVC-takbelegg siden 1972, og kan dokumentere produktenes lange levetid både gjennom mange års erfaring fra installerte tak i nordisk klima og etter omfattende testing i egne og eksterne laboratorier. 

Det er blandingsforholdene mellom de ulike komponentene, og ikke minst kvaliteten på råvarene, som avgjør takbeleggenes egenskaper. Det optimale forholdet mellom stabilisator, mykner, armering og øvrige komponenter er avgjørende for kvaliteten og levetiden på produktene. Med mer enn 40 års erfaring fra bruk av PVC-membraner har Protan opparbeidet unik kunnskap om hvilke faktorer som påvirker takkonstruksjoner under ulike klima- og værforhold.

For at takbelegget skal være fleksibelt og tåle vær og vind, selv ved temperaturer ned mot – 30˚C, tilsettes mykner. Siden Protans membraner er utviklet i Norge som har et barskt klima, er andelen mykner høy og bruk av fyllstoff minimal. Langtidstester viser at Protans membraner, selv etter 30 år, har et minimalt tap av mykner, slik at materialet fortsatt beholder sin elastisitet.

Protan har utviklet et komplett system for taktekking, fra utdanning av taktekkere til innfestningsmetoder, samt gode tilsyns- og vedlikeholdsprogram.  Dette bidrar også til at protantak fungerer godt i år etter år.

Eksterne testinstitutt som SINTEF Byggforsk, British Board of Agrément og tilsvarende, verifiserer dette gjennom uavhengig prøvetaking og testing.

The British Board of Agrément, BBA, har sammen med SINTEF Byggforsk vurdert levetid på grunnlag av testing av flere gamle protantak, og har med bakgrunn fra resultatene av undersøkelsen gitt følgende uttalelse i Protans engelske produktsertifikat- Agrément Certificate (98/3459):  

”Accelerated weathering tests and performance in service confirm that satisfactory retention of physical properties is achieved. All available evidence suggests that Protan Mechanically Fastened PVC Roofing Membranes should have life in excess of 30 years.”

Protan taksystem er konstruert for å ta imot og videreføre de betydelige vindkreftene som både flate og skrå tak utsettes for:

 • Armeringen er en kraftig polyestertekstil, trådene er ikke vevet, men strikket sammen for å sikre en duktil og elastisk membran 
 • God vedheft mellom belegg og tekstil
 • Sterke sveiseskjøter, varmluftsveising gir en homogen forbindelse
 • Robuste og unike innfestningssystemer
 • Lineær innfesting mot parapeter og vertikalflater
 • Dimensjonering etter nasjonale laststandarder

Vindbelastningen på et tak avhenger av minst fire faktorer:

 • Geografisk beliggenhet for bygget
 • Byggets terrengtype/kategori
 • Topografien i nærheten av bygget
 • Byggets form og dimensjoner

Protan vindlastberegningsprogram og designverktøyet ProPlan sikrer tilpassede og robuste løsninger for ethvert bygg. Prosjektering og bruk av Protan taksystem er basert på gjeldende vindlaststandarder, TPFs (Takprodusentenes forskningsgruppe) retningslinjer og Protans spesifikasjoner og monteringsmanual. Ytelser og kapasiteter for komplett system, festemidler inkludert, er verifisert og dokumentert med teknisk godkjenning.

Protan takbelegg har de sterkeste sveiseskjøtene:

Sol og varme setter krav til takbeleggets kjemiske sammensetning. Pigmenter, UV-absorbenter og stabilisatorer beskytter belegget mot varme og solens skadelige stråler. Lyse flater reflekterer sollyset bedre enn mørke og opptar mindre varme.
Protan takbelegg:

 • Siger ikke på vertikale flater
 • Er sklisikkert uten å gi fotmerker i varmt vær
 • Er bestandig mot UV-stråler og varme
Hvit Grå Sort
 

Høy refleksjon 0,86

Lav absorpsjon

Middels refleksjon 0,33

Middels absorpsjon

Lav refleksjon 0,10

Høy absorpsjon

Mengde årlig solstråling avhenger av geografisk lokalisering.
Indikativ maks. temperatur på flate tak. (Enda lengre syd kan solpåvirkningen være vesentlig høyere.)

 

Taktekking om vinteren krever robuste og fleksible produkter. Protan takbelegg tåler kulde bedre enn asfalt takbelegg (ATB):

Kulde, snø og is setter krav til takbeleggets mekaniske egenskaper. Protan takbelegg er skreddersydd for kaldt klima:

 • Kuldemykhet ned til -30 °C
 • Kan installeres i kulde
 • Opptar termiske bevegelser
 • Tåler fryse-/tinesykluser
 • Samme type Protan takbelegg kan brukes både på Svalbard og i Sahara

Protan standard overlappsystem

Protan standard overlappsystem med mekanisk innfesting kan monteres på alle typer underlag, og kan benyttes på både nybygg og renoveringsprosjekter

Protan prefabrikkerte flak

Protan prefabrikkerte flak er den beste og raskeste løsningen i vindutsatte områder og ideelt når taket må tekkes hurtig.

Protan rulleflippsystem

Protan rulleflippsystem er takbelegg i to meters bredde med underliggende tverrgående flipper med ekstra styrke for mekanisk innfesting.

Protan vakuumtak

Protan vakuumtak er et unikt system som ikke krever bruk av festemidler på takflaten. Det er vindkreftene som skaper en vakuumeffekt som suger takbelegget fast til takkonstruksjonen. Jo mer det blåser, desto bedre fungerer systemet.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.