Protan T for terrasse

Protan T er et belegg som både gir god friksjon og har et estetisk pent utseende. Kan brukes på både stabile underlag og de med noe bevegelse.

 

Protan T er produsert av mykgjort PVC med en kjerne av polyester for bruk som eksponert, synlig belegg på utendørs terrasser hvor det er jevne og stabile underlag, men kan også legges på underlag med noe bevegelse. Belegget fungerer som både vanntettings- og slitelag i ett og samme sjikt. Det er beregnet for direkte gangtrafikk og normal bruk av terrasse og har en overflatestruktur som ved siden av å gi god friksjon også gir det et bra estetisk utseende.

Belegget legges som vanlig gulvbelegg hvor banene skjøtes med sveiselisse eller med et lite omlegg. I begge skjøtemetodene sveises belegget med varmluft.

Protan T er 2.0 mm tykk og produseres i to standardfarger; grønn og mørk grå.

Tykkelse:
2,0 mm

Standard bredder:
2,0 m

Standard rull-lengde:
10 m

Standard farger:
Mørk grå F94
Grønn F45

Branntekniske krav til eksponert taktekking i et byggverk

Taktekkingen skal i Norge og de Nordiske land skal være ubrennbar eller tilfredsstille brannklasse, BROOF(t2) på det underlaget den installeres på.

BROOF(t2)-klassifisering på Protan Takbelegg:

Protan Takbelegg tilfredsstiller brannklasse BROOF(t2) basert på prøving iht. NS-EN1187(del2) og klassifisering iht. NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Type Underlag

Protan T

EPS

EPS og ≥120g/m2 glassfilt

Nei

Ja

Steinull

Ja

PIR/PUR

Ja

Taktro av tre

Ja

Betong/silikaplate

Ja

Gammelt belegg på EPS

Gammelt belegg og ≥120g/m2 glassfilt   EPS

Nei

Ja

Gammelt belegg på Steinull

Ja

Gammelt belegg på PIR/PUR

Ja

Gammelt belegg på taktro

Ja

Gammelt belegg på betong/silikaplate

Ja

 

Generelt om regler for Brannklassifisering av takbelegg i Europa:

Flyvebrann-testing av takbelegg for klassifisering i Europa skjer etter testmetodene prEN*)1187. Denne er delt i fire deler:

  • prEN1187 del 1, kjent som den tyske branntesten
  • prEN1187 del 2, kjent som den nordiske branntesten
  • prEN1187 del 3, kjent som den franske branntesten
  • prEN1187 del 4, kjent som den britiske branntesten.

*) prEN, hvor pr betyr Preliminary, E-European og N-Norm) Alternativt benyttes også ENV, hvor V står for «Vornorm»

Det er opp til hvert lands myndigheter å bestemme hvilke av de fire delene/metodene som aksepteres. Ved tilfredsstillende testing, kan takbelegget klassifiseres iht. EN13501-5 for det gjeldende underlag det er testet på og får klassifikasjonen:

  • BROOF(t1) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del4.

 

Ta kontakt med Protan for oversikt over alle aktuelle brannklassifiseringer eller se SINTEF TG nr. 2010

Vi har løsninger for BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) klassifisering på de fleste aktuelle underlag.

Protan Eksponert terrassebelegg

Protan sine terrasseprodukter passer godt på eksponerte terrasser og balkonger. Produktet gir en solid, holdbar og sikker overflate for gangtrafikk.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.