Protan GT for terrasse

Membranen Protan GT er utviklet for stabile termiske underlag. Den legges som et synlig belegg på utendørsterrasser.

 

Protan GT er produsert av mykgjort PVC med en kjerne av glassfilt for bruk som eksponert, synlig belegg på utendørs terrasser hvor det er jevne og termisk stabile underlag. Belegget fungerer som både vanntettings- og slitelag i ett og samme sjikt. Det er beregnet for direkte gangtrafikk og normal bruk av terrasse og har en overflatestruktur som ved siden av å gi god friksjon også gir det et bra estetisk utseende.

Belegget legges som vanlig gulvbelegg hvor banene skjøtes med sveiselisse og sveises med varmluft.

Protan GT er 2.4 mm tykk og blir produsert i tre standardfarger; grønn, lys grå og mørk grå.

Tykkelse:
2,4 mm

Standard bredder:
2,0 m

Standard rull-lengde:
10 m

Standard farger:
Mørk grå F94
Lys grå F91
Grønn F45

Taktekkingen skal i Norge og de Nordiske land skal være ubrennbar eller tilfredsstille brannklasse, BROOF(t2) på det underlaget den installeres på.

BROOF(t2)-klassifisering på Protan GT:

 

Protan GT tilfredsstiller brannklasse BROOF(t2) basert på prøving iht. NS-EN1187(del2) og klassifisering iht. NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

 

Type Underlag

Protan GT

Betong/silikaplate - ubrennbart underlag med høy   densitet (min. 680 kg/m³)

Ja

 

Branntekniske krav til eksponert taktekking i et byggverk

Taktekkingen skal i Norge og de Nordiske land skal være ubrennbar eller tilfredsstille brannklasse, BROOF(t2) på det underlaget den installeres på.

Generelt om regler for Brannklassifisering av takbelegg i Europa:

Flyvebranntesting av takbelegg for klassifisering i Europa skjer etter testmetodene prEN*)1187. Denne er delt i fire deler:

  • prEN1187 del 1, kjent som den tyske branntesten
  • prEN1187 del 2, kjent som den nordiske branntesten
  • prEN1187 del 3, kjent som den franske branntesten
  • prEN1187 del 4, kjent som den britiske branntesten.

*) prEN, hvor pr betyr Preliminary, E-European og N-Norm) Alternativt benyttes også ENV, hvor V står for «Vornorm»

Det er opp til hvert lands myndigheter å bestemme hvilke av de fire delene/metodene som aksepteres. Ved tilfredsstillende testing, kan takbelegget klassifiseres iht. EN13501-5 for det gjeldende underlag det er testet på og får klassifikasjonen:

  • BROOF(t1) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del4.

 

Ta kontakt med Protan for oversikt over alle aktuelle brannklassifiseringer eller se SINTEF TG nr. 2008.

Vi har løsninger for BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) klassifisering på de fleste aktuelle underlag.

Protan Eksponert terrassebelegg

Protan sine terrasseprodukter passer godt på eksponerte terrasser og balkonger. Produktet gir en solid, holdbar og sikker overflate for gangtrafikk.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.