Protan GG

På parkeringsdekker og høyt belastede konstruksjoner brukes vanntrykksfolien Protan GG. Den kommer i standard bredde på to meter.

Protan GG er produsert av mykgjort PVC med en kjerne av glassfilt. Membranen er tilsatt stabilisator og mykner for å gjøre den bestandig mot høye og lave temperaturer.

Protan GG er en vanntrykksfolie som primært brukes til tekning på parkeringsdekker, intensive grønne tak, kulverter og andre høyt belastede konstruksjoner.

I isolerte konstruksjoner kan tekningen monteres som rettvendte-, omvendte- eller duokonstruksjoner.

Tykkelse:
2,0 mm

Standard bredde:
2,0 m

Standard rull-lengde:
10 m

Standard farge:
Gul

Ballasterte og grønne tak

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak. Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for grønne beplantede tak.

Protan Intensive grønne tak

Intensive grønne tak har et tykt lag av jord og kan utformes som takhage med busker, trær og hekker.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.