Postsorteringssentral

Protan har levert tak til en stor Postsorteringssentral i Belgia.

Postsorteringssentral
Eksponert tak
Belgia
Protan SE 1,5 mm + Protan SE 1,2 T1
88 000 kvm
Adidak

Postsorteringssentralen i Gent i Belgia ble bygget i 2005 med et totalt takareal på ca 100.000 kvm.

I år, 2014, tekker vår kunde Adidak en utvidelse av dette bygget på 88.000 m2 med Protan SE 1,5 og Protan SE 1,2 T1.