Polipack Industribygg

Protan leverer tak til Polipacks nye industribygg i Estland.

Produksjon, kontor og varehus
Eksponert tak
Latvia
Protan SE 1,2 mm
33 000 kvm

Polipacks nye industribygg i Riga, Latvia, tekkes med 33.000 kvm lys grå (F91) Protan SE 1.2. Industribygget skal huse produksjon, kontorer og varehus.