Ottestad flerbrukshall

Idrettshall
Ekstensivt grønt tak, sedumtak
Ottestad, Norge
Protan SE Titanium+ og sedumplanter
2900 kvm
Stange kommune

Ottestad i Stange kommune i Hedmark har fått en ny, flott idrettshall. Idrettshallen er en flerbrukshall og Protan har tekket taket som er på 2900 kvm. Taket er et sedumtak tekket med Protan SE Titanium+. Det har en avrundet utforming med en helling på 25-26 grader på den ene siden. På det bratteste heller taket 42 grader. Det var mange kubikkmeter med isolasjon som skulle legges, og logistikk og HMS-hensyn var en utfordring.

Protan Tak AS Avd. Gjøvik har tekket dette taket for Stange kommune. Hovedentreprenør var Eco Sør og arkitet var Anderssen + Fremming