Grandahl bil, Sarpsborg

Grandahl bil sitt nybygg i Sarpsborg er det første offisielle byggeprosjektet i Norge hvor et fordrøyningbasseng blir lagt på taket i stedet for å legges i grunnen.

Bilforretning
Vannfordrøyningstak
Sarpsborg
Protan BlueProof
2500 kvm
Grandahl bil

Grandahl bil sitt nybygg i Sarpsborg er det første offisielle byggeprosjektet i Norge hvor et fordrøyningbasseng blir lagt på taket i stedet for å legges i grunnen. Utgangspunktet for valget var nye krav om håndtering av overvann fra kommunens side, og et alternativ som ville innebære å måtte grave ut 100 kubikkmeter masse, som igjen måtte flyttes med flere titalls lastebillass. Løsningen gjorde dermed det praktiske ved byggeprosjektet betydelig enklere, og ga samtidig en stor miljøgevinst i andre enden.

Entreprenør Backe Gruppen har brukt Protans verktøy Vindlastberegning og BlueKalk for å sikre at taket motstår de vindkrefter det utsettes for, og for å sikre en optimal prosjektbeskrivelse. Taket på 2500 kvadratmeter kan lagre inntil 70 tonn vann under ekstremnedbør.

Tekkingen ble påbegynt i juni 2017 og sto ferdig i juli 2017.