DHL logistikksenter, Västberga, Sverige

Protan Takteknik i Sverige har montert et Protan SE 1,2 mm takbelegg i lys grå på DHLs logistikksenter i Västberga.

Logistikksenter
Eksponert tak og ekstensivt grønt tak
Västberga, Sverige
Protan SE 1,2 mm
13.716 m2
DHL Nordic AB

I tillegg til eksponert tak er det montert områder med ekstensivt grønt tak som bidrar til et svalere bygg, dempet støynivå og bedre isolering vinterstid. DHLs logo i rødt på taket forsterker deres varemerke fra luften.

Taket er renovert med Protan takbelegg oppå et eksisterende papptak. Størstedelen er montert med Protan SE 1,2 mm i lys grå, mens en mindre del er montert med Protan SE Titanium+ hvor det senere ble lagt sedum. DHLs røde logo er montert med rødt takbelegg.