Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet

Protan Ventiflex ventilasjonsrør sikrer frisk luft i den storstilte vei- og tunnelutbyggingen på Ryfast i Rogaland. Foto: Statens vegvesen

Ventilasjon i tunnel under anleggsperioden
Ventiflex ventilasjonsrør
Ryfast, Rogaland
Ventiflex ventilasjonsrør
50 km
AF Gruppen, Marti IAV, Kruse Smith og Implenia

Protan skal levere ventilasjonsrørene til alle de tre tunnelene i Ryfast-utbyggingen; Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. I løpet av den totalt syv år lange anleggsperioden, vil Protan levere bortimot 50 km ventilasjonsrør.

Ryfast-prosjektets tre tunneler vil inkludere en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli verdens lengste undersjøiske veitunell, med bratteste stigning på 7 prosent. Under byggingen av Ryfast-prosjektet vil det derfor være svært viktig med god ventilasjon og frisk luft under anleggsarbeidet.

Eiganestunnelen vil gå mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene i nord. Hundvågtunnelen krysser Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen er undersjøisk og vil gå mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Ved ferdigstillelse vil den stå som verdens lengste undersjøiske tunnel. På det dypeste vil den 14,3 kilometer lange tunnelen ligge hele 292 meter under havet. Dette vil også være det dypeste punktet i verden hvor det går personbiltrafikk.