Protan Flood Protection

Protan Flood Protection er et mobilt system for mobilt flomvern utviklet av Protan. Mobil flombeskyttelse er et alternativ til tradisjonell flomsikring med sandsekker o.l.

Tradisjonell flomsikring er dyrt, samtidig trenger samfunnet gode løsninger som minimerer de alvorlige skadene knyttet til flom. Vi mener Protan Flood Protection, som allerede er tatt i bruk i deler av Europa, er en slik løsning, sier Erik Øyno, Konsernsjef i Protan Gruppen.

Tradisjonelt flomvern er ressurskrevende å etablere og har ingen gjenbruksverdi. Med Protan Flood Protection kan man med få ressurser etablere et flomvern på over 100 meter i løpet av to timer. Det eneste man behøver er en bil, en pumpe og inntil fire personer.

Flomvernet er laget i seksjoner av ti meter og kan brukes gjentatte ganger. Etter nærmere avtale kan modulene også tilpasses i lengde etter behov. Det tar ca 20 minutter å installere en modul og sammenkoblingen av modulene er både enkel og sikker.

Modulene for Protan Flood Protection er høyfrekvent sveiset og produsert i en robust PVC-materiale. Det har en effektiv dam-høyde på ca 70 cm og en kapasitet på 9400 L.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.

  • Høyde for vannsperre: opp til 0,7 m
  • Lengde: 10 m (modul)
  • Kapasitet: 9400 l
  • Vekt uten vann: 65 KG
  • Tid å fylle: 20 minutter (avhenger av vanntrykket)
  • Størrelse ved lagring: 0,7 m3/10 m
  • PVC materiale 900 g/m2

Protan Flood & Water Solutions

Vann er en kritisk faktor for alt levende liv på jorda og er en stor utfordring i de deler av verden hvor tilgangen på friskt ferskvann er liten. Vann kan også by på store utfordringer i områder med mye nedbør og flomfare. Vi har løsninger som kan hjelpe deg.