Protan Tildekket terrassesystem

Protan terrassemembran skal legges med overdekning. Mest vanlig overdekning er betongheller eller tretremmer, men det kan også limes fliser direkte på den eller det kan støpes en betongsåle over.

Membranen kan legges på både isolerte og uisolerte dekker, det vil si direkte på den bærende konstruksjon eller i kombinasjon med isolering. Avhengig av hvilken løsning som velges vil det være behov for enten egne beskyttelseslag eller spesialprodukter som lim og fugemasser for en god og varig løsning.

Som terrassemembran benyttes Protan G. Dette er en glassfiberarmert membran med tykkelse 1.5 mm. Dette produktet har vært benyttet både til tak og terrassekonstruksjoner på det norske markedet i over 30 år. Belegget er testet og dokumentert med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

All sveising foregår med varmluft og representerer derfor ingen risiko for brann. Belegget rengjøres med normalt tilgjengelige vaskemidler og skylles deretter godt med vann.

Protan G for terrasse

Protan G har vært brukt i over 30 år til både tak og terrasser. Membranen har en kjerne av glassfilt og er produsert av mykgjort PVC.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.