Kjenner du egentlig til SE Titanium+ på grønne tak?

Protan SE Titanium + er et robust termoplastisk, polyesterarmert takbelegg spesialdesignet til bruk som takbelegg i ekstensive, grønne tak, men kan også brukes til eksponerte takflater under samme betingelser som Protan SE.

Belegget har ekstra god motstand mot mikrober, tåler påvirkning fra røtter (FLL), er brannklassifisert BroofT1 og T2 på de mest vanlige underlag, i tillegg er det UV-stabilisert.

Ekstensive grønne tak er typisk beplantning i form av et lag med vekstmedium (jord, matter) og plantearter innenfor sukkulenter og moser, oftest kaldt sedum.

Sedumtak har lav vekt og byggehøyde, ca. 30 - 90 mm, plantehøyden kommer i tillegg. Typisk total vekt til et sedumtak er ca. 35 - 50 kg/m² i tørr tilstand og ca. 50-90 kg/m² i vannmettet tilstand.Vil du vite mer om grønne tak?

Besøk nettsidene våre for grønne tak, der du kan lese mer om både grønne fordeler, tekniske detaljer ogløsninger knyttet til grønne tak.

Er du for eksempel kjent med forskjellene mellom ekstensive, intensive og torvbaserte grønne tak?