Tunnel på nye Rv. 80 Bodø

Ventiflex
Ventilasjon i tunnel
Bodø, Norge
Protan Ventiflex Air
2,8 km tunnel
Statens Vegvesen

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø. Nye riksveg 80, som er det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø. Vegstrekningen er 5,5 km, hvorav tunnelen er ca. 2,8 km.

Rv. 80 skal gå i tunnel fra Hunstadmoen til Bodin leir. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det betyr at øst- og vestgående trafikk kjører i hvert sitt tunnelløp. Det er forventet at 17000 kjøretøy vil benytte seg av tunnelen daglig i åpningsåret.

Protan Ventiflex sikrer luft i tunnelen i utbyggingsfasen.