Protans verdier

Protan har fire verdier som skal være retningsgivende for våre holdninger og handlinger. Våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer skal oppleve disse verdiene i samhandling med oss. Verdiene skal sikre at vi når målene slik at vår merkevare, vårt rykte og vårt renommé styrkes.

Engasjement
Vi tar eierskap, vi er kreative og innovative, vi er entusiastiske, vi er sultne på suksess.

Samarbeid
Vi verdsetter og viser hverandre respekt, vi involverer, vi er selgende, vi er kommuniserende.

Kvalitet
Vi er kunnskapsrike, vi forstår behovet, vi overgår forventninger, vi leverer uten feil.

Ansvar
Vi er pålitelige, vi gjennomfører våre planer, vi lærer av våre suksesser og våre feil, vi leverer.