Protans misjon

Misjonen er vår overordnete beskrivelse av hva Protan skal gjøre; hva som er vårt «oppdrag». Den sikrer at alle vi i Protan drar i samme retning for å nå våre mål.

  

Med stolthet levere innovative tak, membraner, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler som sikrer kundens verdier.